Jiná práva

O úroveň výš ZpětPrint


Tento krok slouží k zadání dalších věcných práv do návrhu na vklad mimo vlastnického práva. Mezi jiná věcná práva, která lze v tomto kroku přidat patří:

·            právo stavby,

·            věcné břemeno,

·            zástavní právo,

·            budoucí zástavní právo,

·            podzástavní právo,

·            předkupní právo,

·            budoucí výměnek,

·            přídatné spoluvlastnictví,

·            správa svěřenského fondu,

·            výhrada vlastnického práva,

·            výhrada práva zpětné koupě,

·            výhrada práva zpětného prodeje,

·            zákaz zcizení nebo zatížení,

·            výhrada práva lepšího kupce s odkládací podmínkou,

·            výhrada práva lepšího kupce s rozvazovací podmínkou,

·            ujednání o koupi na zkoušku s rozvazovací podmínkou,

·            nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka,

·            pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,

·            vzdání se práva na náhradu škody na pozemku.

Na stránce jsou jednotlivá zadaná práva uvedena v tabulce. Do návrhu přidáte právo pomocí tlačítka Přidat. Na následujícím obrázku je jako příklad uvedena tabulka s přidaným právem typu Nájem a Věcné břemeno.

Význam sloupečků:
Typ operace: jde o rozlišení toho, zda chcete právo do katastru vložit, nebo ho chcete z katastru vymazat, případně ho chcete změnit. Operaci si vybíráte při vytváření práva.
Typ: typ věcného práva, které přidáváte do návrhu na vklad.
Popis: popis práva, který můžete libovolně upravovat. Popis se používá pouze pro rozlišení stejných typů práv v této tabulce. Nemá žádný vztah k vlastnímu návrhu na vklad (kromě věcného břemene, kde je použit přímo jeho popis, a kromě výmazu a změny práva). Při vytvoření práva pro vklad je aplikací vygenerován počáteční název, který je odvozen z typu práva a jeho pořadí při vytváření.
Akce: Ikonka tužky  slouží k editaci údajů o příslušném právu. Ikonka  slouží k vymazání příslušného řádku ze seznamu. Ikonku  použijte v případě, kdy chcete vytvořit další právní vztah, který využívá údaje zadané u právního vztahu na daném řádku. Například můžete přidat právo "Zákaz zcizení", který převezme nemovitosti a podíly na nich ze zástavního práva a oprávněnou osobou ze zákazu zcizení se stane věřitel ze zástavního práva.

V záhlaví sloupečků je ikonka , která umožňuje seřadit záznamy v tabulce podle abecedy. Jakmile je tabulka seřazena podle údajů v některém sloupci, objeví se v záhlaví sloupce ikonka . Opakovaným kliknutím na ni měníte řazení A-Z na řazení Z-A.

Přidání práva do seznamu

Nové právo přidáte do seznamu stisknutím tlačítka Přidat. Otevře se okno, ve kterém si vyberete, jakou operaci chcete s právem provést (vložit, vymazat nebo změnit) a jaké právo chcete přidat. Typ práva vyberte z rozbalovacího seznamu kliknutím na políčko s textem "Vybrat typ" nebo na šipku za tímto políčkem. Nové právo se vloží do seznamu práv po stisknutí tlačítka Vytvořit. Pokud nechcete nové právo vytvořit, stiskněte tlačítko Storno a dostanete se zpět na stránku se seznamem jiných práv.

Stisknutím tlačítka Vytvořit se přenesete na stránku pro zadání údajů k vybranému právu. Konkrétní podobu jednotlivých stránek najdete po kliknutí na odkaz v seznamu, který je uveden nahoře.

Přidání práva k již existujícímu právnímu vztahu

Ikonkou  můžete k existujícímu právnímu vztahu přidat do seznamu práv další právní vztah. Nový právní vztah přebírá z původního všechny nemovitosti a podíly na nich. Zároveň nový právní vztah přebírá i subjekty jako oprávněné osoby.

Seznam právních vztahů, ke kterým je možné přidat vklad nebo výmaz dalšího právního vztahu: zástavní právo, věcné břemeno pro konkrétní osobu, předkupní právo, podzástavní právo a budoucí zástavní právo.

Seznam právních vztahů, které je možné přidat: zákaz zcizení, zákaz zatížení, zákaz zcizení a zatížení.

Seřazení práv pro tisk

Součástí stránky je tlačítko Seřadit pro tisk, které umožňuje na samostatné stránce upravit pořadí, v jakém se tisknou práva ve výsledném PDF dokumentu. Nepoužijete-li toto tlačítko, tisknou se práva v tom pořadí, v jakém je vidíte v tabulce "Další věcná práva". Toto pořadí vzniká postupným přidáváním práv za sebou. Pro detailní popis stránky pro řazení práv klikněte na odkaz Jak seřadit práva pro tisk.

Řazení záznamů v tabulce pomocí ikonek v záhlaví sloupců neovlivňuje pořadí záznamů při tisku práv do výsledného PDF dokumentu!

Navigace návrhem na vklad

Pokud se chcete vrátit o krok zpět (na krok "Podíly"), stiskněte tlačítko nazvané Předcházející, umístěné v levém dolním rohu obrazovky.

Pokud se chcete přesunout na následující krok (pokračovat ve vytváření návrhu na vklad), stiskněte tlačítko nazvané Následující, umístěné v pravém dolním rohu obrazovky.

Přechody mezi kroky v záhlaví