Vzdání se práva na náhradu škody na pozemku

O úroveň výš ZpětPrint


Smluvní strany se mohou dohodnout, že vlastník pozemku nebude po druhé smluvní straně požadovat náhradu škody, kterou by tato druhá smluvní strana (např. soused, nájemce nebo oprávněný z věcného břemene) způsobila na jeho pozemku. Aby bylo možno vzdání se práva na náhradu škody na pozemku zapsat do katastru nemovitostí, je třeba, aby smluvní strany vyjádřily vůli, aby právo působilo i proti pozdějším vlastníkům, například tím způsobem, že jej výslovně ujednají jako věcné právo.

 

Pro vzdání se práva na náhradu škoda na pozemku definujete oprávněné osoby, které z práva mají prospěch a zatížené nemovitosti, pro které má být vzdání se práva na náhradu škody zřízeno. Nemovitosti a oprávnění se vybírají ze seznamů zadaných v krocích „Nemovitosti" a „Účastníci“.

 

Právo s přednostním pořadím

V případě, že pro nově vznikající právo bylo v minulosti vyhrazeno přednostní pořadí, uveďte do políčka "Číslo řízení" číslo řízení, pod kterým byla zapsána poznámka o přednostním pořadí.

 

Zadání oprávněných ze vzdání se práva na náhradu škody

Zadání zatížených nemovitostí

Pokud až v tomto kroku zjistíte, že Vám chybí v seznamu nemovitostí nebo účastníků nějaký subjekt nebo nemovitost, vraťte se na krok Nemovitosti" nebo „Účastníci“, přidejte chybějící položku a přejděte zpět na tento krok.