Budoucí zástavní právo

O úroveň výš ZpětPrint


Má-li se stát zástavou věc, k níž má zástavnímu dlužníku vzniknout zástavní právo teprve v budoucnu, vznikne zástavní právo nabytím vlastnického práva zástavním dlužníkem.

Budoucí zástavní právo se zadává prakticky stejně jako běžné zástavní právo.