Přídatné spoluvlastnictví

O úroveň výš ZpětPrint


Věc náležící společně několika vlastníkům samostatných věcí určených k takovému užívání, že tyto věci vytvářejí místně i účelem vymezený celek, a která slouží společnému účelu tak, že bez ní není užívání samostatných věcí dobře možné, je v přídatném spoluvlastnictví těchto vlastníků.

Podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví lze převést jen za současného převodu vlastnického práva k věci, k jejímuž využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží. Převádí-li se vlastnické právo k takové věci, platí, že se převod vztahuje i na podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví.

Typickým příkladem může být nemovitost, kterou užívají vlastníci všech jednotek (bytů) v domě, a bez které by jejich užívání nebylo možné.

 

Pro přídatné spoluvlastnictví definujete nemovitosti patřící do přídatného spoluvlastnictví a nemovitosti, kterým nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví slouží (tzv. "nadřazené nemovitosti"). Nemovitosti se vybírají ze seznamu zadaného v kroku „Nemovitosti".

 

Právo s přednostním pořadím

V případě, že pro nově vznikající právo bylo v minulosti vyhrazeno přednostní pořadí, uveďte do políčka "Číslo řízení" číslo řízení, pod kterým byla zapsána poznámka o přednostním pořadí.

 

Zadání nemovitostí v přídatném spoluvlastnictví

Zadání "nadřízených" nemovitostí

Pokud až v tomto kroku zjistíte, že Vám chybí v seznamu nějaká nemovitost, vraťte se na krok Nemovitosti", přidejte chybějící položku a přejděte zpět na tento krok.