Zástavní právo

ZpětPrint


Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžením zástavy. Nejčastějším případem je situace, kdy Vám banka poskytuje úvěr a Vy se zaručujete nemovitostí, že budete dluh splácet podle dohody (smlouvy). Pokud splácet nebudete, banka má právo Vaši nemovitost použít pro pokrytí Vašeho dluhu (pohledávky) - může nemovitost prodat, aby získala peníze, které Vám půjčila.

Pro zástavní právo definujete pohledávky, které mají být zástavním právem zajištěny, a nemovitosti, na které má být zástavní právo uvaleno. Nemovitosti a účastníci se vybírají ze seznamů zadaných v krocích „Nemovitosti" a „Účastníci“.

 

Zadání pohledávek

Zadání věřitelů

Zadání zastavených nemovitostí

Pokud až v tomto kroku zjistíte, že Vám chybí v seznamu nemovitostí nebo účastníků nějaký subjekt nebo nemovitost, vraťte se na krok Nemovitosti" nebo „Účastníci“, přidejte chybějící položku a přejděte zpět na tento krok.

Právo s přednostním pořadím

V případě, že pro nově vznikající právo bylo v minulosti vyhrazeno přednostní pořadí, nebo má být nové právo zapsáno namísto uvolněného zástavního práva nebo zaměněno za jiné zástavní právo, uveďte do políčka "Číslo řízení" číslo řízení, pod kterým byla zapsána poznámka nebo zástavní právo určující pořadí. Pole "Číslo řízení" se zpřístupní, jakmile vyberete z rozbalovacího seznamu některou z variant. Pro volbu "vzniklé zápisem do rejstříku zástav" není povinná položka "Číslo řízení".