Výhrada práva zpětného prodeje

O úroveň výš ZpětPrint


Obdoba zpětné koupě, jenom si kupující vymíní, že věc může prodat zpět.

 

Pro výhradu práva zpětného prodeje definujete oprávněné osoby, které z výhrady mají prospěch, obvykle je to kupující, a zatížené nemovitosti, pro které má být výhrada práva zpětného prodeje zřízena. Nemovitosti a oprávnění se vybírají ze seznamů zadaných v krocích „Nemovitosti" a „Účastníci“.

 

Právo s přednostním pořadím

V případě, že pro nově vznikající právo bylo v minulosti vyhrazeno přednostní pořadí, uveďte do políčka "Číslo řízení" číslo řízení, pod kterým byla zapsána poznámka o přednostním pořadí.

 

Zadání oprávněných z výhrady práva zpětného prodeje

Zadání zatížených nemovitostí

Pokud až v tomto kroku zjistíte, že Vám chybí v seznamu nemovitostí nebo účastníků nějaký subjekt nebo nemovitost, vraťte se na krok Nemovitosti" nebo „Účastníci“, přidejte chybějící položku a přejděte zpět na tento krok.