Ujednání o koupi na zkoušku s rozvazovací podmínkou

O úroveň výš ZpětPrint


Kdo koupí věc na zkoušku, kupuje ji s podmínkou, že věc ve zkušební lhůtě schválí.

Neujednají-li strany zkušební lhůtu, činí u nemovitých věcí jeden rok od uzavření smlouvy. Plyne-li však z jednání o uzavření smlouvy, že věc má být prohlédnuta nebo vyzkoušena po odevzdání, běží zkušební doba ode dne odevzdání.

Pro ujednání o koupi na zkoušku definujete oprávněné osoby, které z práva mají prospěch, obvykle je to kupující, a zatížené nemovitosti, pro které má být ujednání o koupi na zkoušku zřízeno. Nemovitosti a oprávnění se vybírají ze seznamů zadaných v krocích „Nemovitosti" a „Účastníci“.

 

Právo s přednostním pořadím

V případě, že pro nově vznikající právo bylo v minulosti vyhrazeno přednostní pořadí, uveďte do políčka "Číslo řízení" číslo řízení, pod kterým byla zapsána poznámka o přednostním pořadí.

 

Zadání oprávněných z ujednání o koupi na zkoušku

Zadání zatížených nemovitostí

Pokud až v tomto kroku zjistíte, že Vám chybí v seznamu nemovitostí nebo účastníků nějaký subjekt nebo nemovitost, vraťte se na krok Nemovitosti" nebo „Účastníci“, přidejte chybějící položku a přejděte zpět na tento krok.