Zákaz zcizení nebo zatížení

O úroveň výš ZpětPrint


Je-li nemovitost zatížena zákazem zcizení nebo zatížení, nesmí být převedena na jiného vlastníka, respektive nesmí být zatížena žádným jiným věcným právem. Smluvní strany si mohou například v souvislosti s převodem nemovitosti zřídit zákaz zcizení a zatížení. Zákaz zcizení nebo zatížení může být zřízen pouze na určitou a přiměřenou dobu v takovém zájmu strany, který je hodný právní ochrany. Aby bylo možno zákaz zcizení nebo zatížení zapsat do katastru nemovitostí, musí být výslovně ujednán jako věcné právo.

 

Pro zákaz zcizení nebo zatížení definujete oprávněné osoby, které z práva mají prospěch a zatížené nemovitosti, pro které má být zákaz zcizení nebo zatížení zřízen. Nemovitosti a oprávnění se vybírají ze seznamů zadaných v krocích „Nemovitosti" a „Účastníci“.

 

Právo s přednostním pořadím

V případě, že pro nově vznikající právo bylo v minulosti vyhrazeno přednostní pořadí, uveďte do políčka "Číslo řízení" číslo řízení, pod kterým byla zapsána poznámka o přednostním pořadí.

 

Zadání oprávněných ze zákazu zcizení nebo zatížení

Zadání zatížených nemovitostí

Pokud až v tomto kroku zjistíte, že Vám chybí v seznamu nemovitostí nebo účastníků nějaký subjekt nebo nemovitost, vraťte se na krok Nemovitosti" nebo „Účastníci“, přidejte chybějící položku a přejděte zpět na tento krok.