Budoucí výměnek

O úroveň výš ZpětPrint


Vlastník nemovité věci může pro sebe zapsat budoucí výměnek do evidence katastru ještě před převedením nemovité věci.

Budoucí výměnek zřizuje vlastník nemovitosti sám pro sebe s tím, že nadále zůstává vlastníkem nemovitosti budoucím výměnkem zatížené, a že tento výměnek vznikne až v budoucnu převodem nemovitosti na jinou osobu. Pokud je však výměnek zřizován pro dosavadního vlastníka nemovitosti přímo při převodu této nemovitosti na jinou osobu, nejde o výměnek budoucí, nýbrž o zcela standardní výměnek. Ten je obsahově obvykle komplexem služebností (typicky služebnosti bydlení) a reálných břemen (typicky jde o různé úkony péče o výměnkáře), a tudíž je třeba jej ke vkladu navrhnout jako věcné břemeno.

 

Pro budoucí výměnek definujete oprávněné osoby, které budou mít z práva prospěch, a zatížené nemovitosti, pro které má být právo zřízeno. Nemovitosti a oprávněné osoby se vybírají ze seznamů zadaných v krocích „Nemovitosti" a „Účastníci“.

 

Právo s přednostním pořadím

V případě, že pro nově vznikající právo bylo v minulosti vyhrazeno přednostní pořadí, uveďte do políčka "Číslo řízení" číslo řízení, pod kterým byla zapsána poznámka o přednostním pořadí.

 

Zadání oprávněných osob

Zadání zatížených nemovitostí

Pokud až v tomto kroku zjistíte, že Vám chybí v seznamu nemovitostí nebo účastníků nějaký subjekt nebo nemovitost, vraťte se na krok Nemovitosti" nebo „Účastníci“, přidejte chybějící položku a přejděte zpět na tento krok.