Nájem

O úroveň výš ZpětPrint


Je-li pronajatá věc zapsána do katastru nemovitostí, může být do katastru zapsáno i nájemní právo, pokud to navrhne vlastník věci nebo s jeho souhlasem nájemce.

 

Pro nájemní právo definujete oprávněné osoby - nájemce, kteří mají nájem sjednán, a zatížené nemovitosti, neboli seznam pronajatých nemovitostí. Nemovitosti a nájemci se vybírají ze seznamů zadaných v krocích „Nemovitosti" a „Účastníci“.

 

Právo s přednostním pořadím

V případě, že pro nově vznikající právo bylo v minulosti vyhrazeno přednostní pořadí, uveďte do políčka "Číslo řízení" číslo řízení, pod kterým byla zapsána poznámka o přednostním pořadí.

 

Zadání nájemců

Zadání pronajatých nemovitostí

Pokud až v tomto kroku zjistíte, že Vám chybí v seznamu nemovitostí nebo účastníků nějaký subjekt nebo nemovitost, vraťte se na krok Nemovitosti" nebo „Účastníci“, přidejte chybějící položku a přejděte zpět na tento krok.