Kroky v záhlaví aplikace

ZpětPrint


Na následujícím obrázku je uvedena vzorová podoba kroků v záhlaví aplikace. Záhlaví aplikace se opakuje na všech stránkách, kterými procházíte při vytváření návrhu, a nachází se v horní části každé stránky. Na následujícím obrázku jsou zobrazeny kroky jednoho ilustrativního rozpracovaného návrhu na vklad.

 

 

Význam barevného značení kroků:

Zlatá - aktuální krok, ve kterém se nacházíte. Prohlížeč zobrazuje stránku odpovídající aktuálnímu kroku. Při kliknutí na aktuální krok se aplikace pokusí o uvedení stránky do stavu, v jakém jste byli v okamžiku, kdy jste na stránku přišli. Pokud mezitím došlo na stránce k nějakým změnám, jste na tuto skutečnost upozorněni a můžete potvrdit, že chcete stránku opravdu uvést do původního stavu, jinými slovy, že souhlasíte s tím, že přijdete o zadané údaje.

Tmavě modrá - kroky, kterými jste už prošli, a kde jsou zadány ověřené údaje, nebo krok následující bezprostředně za aktuálním krokem (alternativa ke stisku tlačítka Následující v aktuálním kroku). Mezi tmavě modrými kroky se můžete pohybovat bez omezení, a to kliknutím na oblast, ve které je uveden název kroku.

Šedá - kroky, kterými jste buď ještě neprošli, nebo kde jste už zadali údaje, ale vzhledem ke změnám, ke kterým došlo v předcházejících krocích, nejsou tyto údaje ověřeny. Na tyto kroky není možné kliknout. Dostanete  se k nim postupně, prostřednictvím tlačítka Následující na stránce, nebo klikáním na následující nejbližší krok v záhlaví.

Pokud provedete změnu v některém kroku, který je uprostřed ověřených kroků (například změníte ve zjednodušeném scénáři některý údaj účastníka v kroku Komu u kompletního návrhu) a kliknete na ověřený krok, který je dále než o jeden krok vzdálený od aktuálního kroku (např. klikneme na Doplňující údaje), můžete tento skok provést pouze v tom případě, že souhlasíte s tím, že provedené změny budou zrušeny. Je to z toho důvodu, že změna v předcházejícícm kroku ovlivní stav následných kroků a je nutné projít postupně všechny kroky a zjednodušeně řečeno "srovnat" je tak, aby celý návrh byl konzistentní, aby všechna data byla "na svém místě".

Pokud se vracíte na předchozí krok z kroku, ve kterém jste všechny údaje vymazali a stránka je tak prázdná, jste upozorněni, že opouštíte stránku bez zadaných údajů a musíte potvrdit, že chcete opravdu přechod provést.

Přechod mezi kroky uskutečníte kliknutím na požadovaný krok. Kliknout lze na aktuální (zlatý), nebo na ověřený krok (tmavě modrý), nebo na krok následující bezprostředně za aktuálním (tmavě modrý).