Využití aplikace

ZpětPrint


Aplikace "Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí" slouží jako průvodce pro kohokoliv, kdo potřebuje připravit návrh na vklad podle zákona 256/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aplikace Vás provede jednotlivými kroky návrhu na vklad a na konci Vám poskytne dokument ve formátu PDF, který si můžete uložit a vytisknout. Tento dokument můžete rovnou použít jako návrh na vklad a podat jej spolu s listinami a přílohami na příslušné katastrální pracoviště katastrálního úřadu. Součástí dokumentu jsou zároveň i instrukce pro podání návrhu.

Všechny kroky průvodce návrhem jsou opatřeny podrobnou nápovědou, která Vám usnadní vyplnění položek formulářů v jednotlivých krocích.

Aplikace nenahrazuje podání v listinné podobě, i když jsou zadaná data evidována v databázi katastru nemovitostí pro urychlení vlastního řízení o povolení vkladu.

 

Scénáře

Pro uživatele aplikace je připraveno šest scénářů, které zohledňují nejčastěji používané situace vyžadující podání návrhu na vklad. Kromě těchto šesti scénářů je připraven ještě sedmý, který zahrnuje téměř celou šíři možných případů, jež mohou při přípravě návrhu na vklad nastat. Tento komplexní scénář má v aplikaci název úplný scénář, ostatní scénáře lze sjednotit pod název zjednodušené scénáře.

Uživatelé vedení v aplikaci DP v roli notářů mají k dispozici ještě jeden scénář, který jim umožňuje podat ohlášení soudního komisaře.

 

Kroky scénářů

Každý scénář je rozdělen do několika kroků. Seznam kroků pro jednotlivé scénáře se může lišit, protože ne ve všech scénářích jsou potřebné stejné kroky. Seznam kroků je zobrazen v záhlaví aplikace a je stále viditelný. Bližší informace o seznamu kroků v záhlaví viz Kroky v záhlaví aplikace.
Průvodcem návrhu (aplikací) se můžete pohybovat buď pomocí výše uvedeného záhlaví, nebo  pomocí tlačítek Předcházející a Následující, která jsou v každém kroku. Tlačítko Předcházející slouží k návratu na předcházející krok scénáře, tlačítko Následující slouží k přesunu na následující krok scénáře.
 

Aplikace průběžně sleduje, jaké údaje jste zadali, a když zjistí chybu, uvidíte na obrazovce zprávu. Pokud jde o chybu, která brání v pokračování přípravy návrhu, musíte chybu opravit, jinak nebudete moci v návrhu pokračovat. Pokud jde o chybu, která není kritická, ale může naznačovat nějaké nesrovnalosti mezi zadanými údaji, uvidíte na obrazovce upozornění, které Vám umožní dále v návrhu pokračovat. Detailně viz Popis zobrazených chyb.

 

Záhlaví aplikace

V horní části obrazovky je zobrazena oblast, které se říká záhlaví aplikace. Na následujícím obrázku je příklad záhlaví:

 

 

Detailní popis prvků záhlaví a jejich funkce viz Záhlaví aplikace.

 

Zápatí aplikace

V dolní části obrazovky je zobrazena oblast, které se říká zápatí aplikace. Na následujícím obrázku je příklad zápatí:

 

 

Detailní popis prvků zápatí a jejich funkce viz Zápatí aplikace.