Popis zobrazených chyb

ZpětPrint


Podstatná (kritická) chyba

Jde o chybu, která brání v pokračování návrhu a je nutné ji opravit.

Pokud například zapomenete zadat nějakou povinnou položku a chcete údaje uložit, aplikace Vás upozorní pod nadpisem stránky například následující zprávou:

 

 

Vlevo je ikonka, která Vás upozorňuje, že byla nalezena chyba zabraňující pokračování v návrhu. Dále je informace o vlastní chybě - v tomto případě jde o to, že jste zapomněli vyplnit rodné číslo účastníka. Odkaz Rodné číslo (RČ) vede přímo na políčko Rodné číslo (RČ), takže  stačí na něj kliknout a kurzor se přesune do "postiženého" pole, kde můžete údaj ihned doplnit (případně opravit).

Na konci zprávy o chybě je uvedena informace, čeho se chyba týká (v tomto případě jde o subjekt "Josef Krákora"), což je užitečné zejména u chyb, které se vyskytují například v tabulkách, kde je subjektů mnoho a zejména to oceníte na stránce "Souhrn", kde bude seznam chyb za celý návrh.

 

Varování

Jde o upozornění, které nebrání pokračování v návrhu. Je na Vás, jestli upozornění využijete k opravě údajů, nebo jestli usoudíte, že údaje jsou v pořádku, i když v určité souvislosti by mohly chybu znamenat. Na následujícím obrázku je příklad:

 

 

Zpráva se objevuje rovněž pod nadpisem stránky. Vlevo je uvedena ikona s vykřičníkem, která napovídá, že ve zprávě jsou pouze varování, není tam žádná kritická chyba a je možné v návrhu pokračovat.

Struktura jednotlivých upozornění je stejná jako u chyb - text a na jeho konci případně informace o subjektu, jehož se varování týká.

 

Některá varování a hlášení jsou zabudována přímo do průběhu zpracování návrhu a uživatel se může interaktivně rozhodnout, kterou cestou půjde. V těchto případech se objeví na stránce dialog, který Vám dává na výběr. Jeden z nich je, jako příklad, uveden na následujícím obrázku:

 

 

Informace

Informací je myšleno libovolné sdělení, které je považováno za užitečné z hlediska údajů uvedených v návrhu na vklad, ale které nevyžaduje Vaši reakci. Na následujícím obrázku je příklad: