Záhlaví aplikace

ZpětPrint


Na následujícím obrázku je příklad záhlaví aplikace:

 

 

Popis jednotlivých částí záhlaví:

·            Pod nadpisem "Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí" je uveden typ vybraného scénáře.

·            Otevřít - ikonka  umožňuje v průběhu práce na návrhu na vklad otevřít jiný návrh na vklad. Uživateli se zobrazí seznam jeho uložených návrhů. Právě rozpracovaný návrh může být uložen. Pokud jste přihlášený uživatel, aplikace se při otevírání seznamu uložených záznamů řídí tím, na jakém návrhu právě pracujete. Pokud pracujete na návrhu na vklad, otevře seznam návrhů na vklad, pokud pracujete se vzorem, otevře seznam vzorů, a konečně pokud pracujete s ohlášením, dostanete se na seznam ohlášení.

·            Uložit - ikonka  - ruční uložení rozpracovaného návrhu na vklad, případně uložení vzoru (Ukládání údajů při práci na návrhu). Jako vzor je možné uložit pouze návrh vytvořený v rámci úplného scénáře.

·            Zrušit - ikonka  umožňuje zrušit právě rozpracovaný návrh na vklad. Uživatel je přesměrován na úvodní stránku a zároveň jsou vymazány údaje o naposledy zadané obci a katastrálním území. Pokud byl návrh otevřen ze seznamu uložených návrhů, je návrh rovněž vymazán i z tohoto seznamu!

·            Nastavení - kliknutí na ikonku  zobrazí stránku pro uživatelská nastavení.

·            Nápověda - po kliknutí na ikonku  je otevřeno nové okno, kde je nápověda nastavena na informace o aktuální stránce (Jak používat nápovědu).

·            Přihlásit - pokud nejste do aplikace přihlášeni, můžete se přihlásit kliknutím na tento odkaz. Přihlásit se můžete i kliknutím na ikonku .

·            jméno_uživatele - pokud jste do aplikace přihlášeni, zobrazuje se na místě odkazu Přihlásit Vaše přihlašovací jméno. Kliknutím na něj se můžete dostat do svého uživatelského profilu, kde máte například své uložené návrhy.

 

Pro přihlášeného uživatele je k dispozici menu, které se objeví po najetí myší nad jméno přihlášeného uživatele nebo na šipku dolů, která je na řádku za jménem uživatele. Menu obsahuje následující položky:

·            Můj profil

·            Moje návrhy na vklad

·            Moje vzory

·            Ohlášení mé NK - položka je k dispozici pouze pro uživatele, kteří jsou v aplikaci DP vedeni v roli notáře.

·            Můj katastr - položka je k dispozici pouze pro uživatele přihlášené prostřednictvím Identity občana (viz Přihlašování do aplikace).

·            Odhlásit - po výběru této položky je přihlášený uživatel odhlášen.

 

Popis kroků v záhlaví