Pozemky tvořící společnou část nemovité věci

ZpětPrint


Součástí nemovité věci, ve které je vymezena jednotka, mohou být kromě pozemků pod stavbou ještě další pozemky, které je nutné do návrhu na vklad přidat. K přidání pozemků tvořících společnou část věci využijte tlačítka pod seznamem pozemků. Přidávání pozemků se řídí stejnými pravidly jako přidávání nemovitostí v ostatních scénářích. Viz popis seznamu nemovitostí.
 

 

Pokud změníte budovu, vymaže se spolu s budovou i seznam pozemků.

 

Ve výsledném PDF dokumentu bude seznam pozemků uveden ve zvláštním oddílu v sekci návrhu na vklad vlastnictví k jednotce a předpokládá se převod takového podílu na všech pozemcích ze seznamu, jaký je uveden u jednotky jako podíl na společné části věci (domu).