Doplňující údaje

ZpětPrint


Tato stránka slouží k zadání údajů o listinách tvořících přílohu návrhu na vklad (listinách, na jejichž podkladě má být vznik, změna nebo zánik práv v katastru nemovitostí zapsán (vložen)).

Dále je na této stránce možno uvést další přílohy, které přikládáte k návrhu.

Zároveň zde můžete zadat údaje pro zasílání informací o zaplombování nemovitostí (jde o jejich označení v systému evidence jako nemovitostí, kterých je dotčena nějaká změna), pokud máte o zasílání informací zájem.

Zadání seznamu listin

Zadání seznamu příloh

Zápis poznámky

Další informace

Zadání údajů pro zasílání informací o zaplombování

Výběr katastrálního pracoviště - zobrazí se jen v případě, kdy jsou v návrhu nemovitosti patřící do působnosti více katastrálních pracovišť.

 

Navigace návrhem na vklad

Pokud se chcete vrátit o krok zpět (na předchozí krok), stiskněte tlačítko nazvané Předcházející, umístěné v levém dolním rohu obrazovky.

Pokud se chcete přesunout na následující krok (pokračovat ve vytváření návrhu na vklad), stiskněte tlačítko nazvané Následující, umístěné v pravém dolním rohu obrazovky.

Tlačítko Zrušit změny slouží ke zrušení všech změn údajů, které jste provedli v daném kroku na stránce od okamžiku, kdy jste na stránku přišli. Aplikace zruší změny až na základě potvrzení, že si opravdu přejete změny zrušit. Pokud na stránce nebyla provedena žádná změna, tlačítko zůstává nepřístupné (šedivé).

Přechody mezi kroky v záhlaví