Vítejte v aplikaci Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí.

18.05.2024 - Kontrola názvu právnické osoby

Vážení uživatelé, během víkendu 1-2.6.2024 bude do aplikace Návrh na vklad (včetně WSNV) přidána kontrola, která v případě vyplnění IČO u právnické osoby bude ověřovat, zda zadaný název právnické osoby odpovídá názvu vedenému v registru ekonomických subjektů. Neshoda způsobí chybu neumožňující pokračování vyplňování návrhu na vklad.

14.05.2024 - Zapnutí SNI

Vážení uživatelé, v souvislosti s přechodem aplikace Návrh na vklad na jednotnou doménu gov.cz (viz stránky Jednotná státní doména gov.cz) bude během víkendu 1-2.6.2024 aktivováno vyžadování SNI. V případě využívání webových služeb aplikace (WSNV) doporučujeme ověřit podporu tohoto standardu.

27.04.2024 - Přechod na jednotnou doménu gov.cz

Vážení uživatelé, v souvislosti s přechodem aplikace Návrh na vklad na jednotnou doménu gov.cz (viz stránky Jednotná státní doména gov.cz) sdělujeme následující informace:

  • nová doména aplikace bude nv.cuzk.gov.cz,
  • aplikace bude minimálně 10 let stále dostupná i na aktuální doméně nv.cuzk.cz,
  • při přístupu na původní doménu bude nastaveno pomocí http 301 přesměrování na doménu novou,
  • v případě webových služeb (WSNV) nebude přesměrování aktivní a provoz WSNV bude probíhat paralelně na obou doménách,
  • v souvislosti s přechodem na novou doménu nebude vydána nová verze WSNV,
  • bude vyžadováno zasílání SNI v https požadavcích - při používání starších technologií (např. Java 6), které SNI nepodporují, nebude aplikace a webová služba dostupná,
  • provoz na nové doméně bude zabezpečen certifikáty Let’s Encrypt,
  • přechod na novou doménu je předběžně naplánován na červen 2024 a proběhne ve dvou krocích. V prvním kroku bude aktivováno SNI a v dalším kroku bude proveden vlastní přechod. Termín obou kroků bude vždy oznámen minimálně týden předem. Uváděné termíny jsou předběžné a mohou se posunout na pozdější.

Uživatelů využívajících pouze interaktivní www aplikaci se přechod na novou doménu prakticky nedotkne, pouze budou při přístupu na starou doménu automaticky přesměrováni na doménu novou.

V případě využívání webových služeb aplikace (WSNV) doporučujeme ověřit podporu SNI a uznávání certifikátů Let’s Encrypt.

Aplikace vás provede vytvořením návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Výsledkem je soubor ve formátu PDF, který lze použít pro podání návrhu na vklad na katastrální úřad (vytištěný nebo elektronicky).

Při ovládání aplikace nepoužívejte navigační tlačítka prohlížeče (tlačítko Zpět). Pokud nebudete s aplikací 40 minut pracovat, bude aplikace ukončena a můžete přijít o rozpracovaný návrh na vklad, pokud jste si ho neuložili.

Přihlášení uživatelé mají dostupné funkce, které jim umožní jednodušší vyplňování návrhu na vklad (např. tzv. „zjednodušené scénáře“, doplňování informací z katastru nemovitostí nebo vypnutou CAPTCHA).

Doporučujeme Vám přečíst si v nápovědě alespoň kapitolu Základní ovládání a využít výhod přihlášení do aplikace.

Každý uživatel je povinen se seznámit s podmínkami užití aplikace a dodržovat je.