Souhrn

O úroveň výš ZpětPrint


Tato stránka je posledním krokem při vytváření návrhu na vklad a slouží k provedení kontroly již zadaných údajů a k dokončení návrhu vygenerováním dokumentu s návrhem na vklad.

Při přechodu na tento krok probíhá ověřování všech zadaných údajů a kontrola, zda jsou splněny podmínky, které jsou nutné pro podání návrhu na vklad. Pokud je v návrhu chyba, která brání podání návrhu, je na to uživatel upozorněn a musí návrh opravit, jinak nedojde k vygenerování výsledného dokumentu.

Navíc může nastat situace, kdy některé Vámi vyplněné hodnoty jsou v rozporu s požadavky platné právní úpravy. Z tohoto důvodu, a také jako upozornění na zadané, případně nezadané, údaje v některých nepovinně vyplňovaných polích, jsou v tomto případě v horní části stránky zobrazena jednotlivá varování upozorňující na možné nesrovnalosti. Samotná varování nejsou překážkou k dokončení návrhu a k vygenerování dokumentu (souboru PDF) s návrhem, který je možno podat na příslušné katastrální pracoviště.

Pokud se rozhodnete některé z údajů, jichž se případná varování týkají, dodatečně upravit, přesuňte se zpět na stránky sloužící k zadání těchto údajů. K tomu slouží odkaz Opravit za jednotlivými položkami. Přesun na příslušnou stránku je samozřejmě možný i pomocí tlačítek s názvy kroků umístěných v horní části obrazovky - Přechody mezi kroky v záhlaví -  zobrazujících, ve které fázi vytváření návrhu na vklad se momentálně nacházíte, nebo pomocí tlačítka s názvem Předcházející umístěného v levém dolním rohu obrazovky.

Příklad  posledního kroku je uveden na následujícím obrázku:

Před vytvořením výsledného dokumentu s návrhem na vklad musíte zkontrolovat vizuálně všechny Vámi zadané (vložené) údaje - stiskněte tlačítko Náhled návrhu na vklad umístěné ve středu obrazovky. Na stránce se objeví okno s obsahem návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, v němž budou vyplněny všechny Vámi zadané údaje v příslušných kolonkách odpovídajících výslednému dokumentu pro podání návrhu. Některé položky náhledu jsou vybaveny odkazy, které vedou na příslušné kroky návrhu, ve kterých byly tyto položky vytvořeny. Týká se to například příjmení účastníka nebo parcelního čísla pozemku. Kliknutím na odkaz se z náhledu přesunete do odpovídajícího kroku, kde můžete položku zkontrolovat, případně upravit.

Pro kontrolu návrhu můžete rovněž využít i Zjednodušené zobrazení návrhu na vklad, na které se dostanete stisknutím tlačítka Zjednodušené zobrazení, které se objeví poté, co stisknete výše uvedené tlačítko Náhled návrhu na vklad. V tomto zobrazení uvidíte přehled jednotlivých právních vztahů (vlastnictví, zástavní právo, věcné břemeno atd.) spolu se všemi subjekty a nemovitostmi, které jsou v jednotlivých vztazích použity. Můžete si tak zkontrolovat, zda jsou jednotlivé subjekty (účastníci) a nemovitosti použity tak, jak zamýšlíte. Pro snazší orientaci v rozsáhlejších návrzích slouží přepínače a rozbalovací seznam, které umožňují omezit zobrazení na vybranou položku (subjekt nebo nemovitost).

Na stránce "Souhrn" se spolu s náhledem zobrazí vpravo dole tlačítko Dokončit návrh. Po jeho stisknutí se místo náhledu objeví instrukce pro podání návrhu a nad nimi tlačítko Stáhnout návrh na vklad (PDF formát). Toto tlačítko pak slouží ke stažení (případně otevření) výsledného návrhu na vklad. Soubor si můžete uložit do svého počítače podle pokynů prohlížeče, který k návrhu používáte. Součástí PDF dokumentu je elektronické časové razítko, které slouží pro interní potřeby ČÚZK.

Po dokončení návrhu se vpravo dole objeví tlačítka Stáhnout v text. podobě a Další návrh. Tlačítko Stáhnout v text. podobě umožňuje uložení obsahu návrhu ve zjednodušené podobě, například pro potřeby kopírování některých údajů do jiných elektronických dokumentů. Tlačítko Další návrh vede na úvodní obrazovku, kde můžeme pokračovat zadáváním dalšího nového návrhu.

Pokud se chcete vrátit o krok zpět, (na předchozí zobrazený krok), stiskněte tlačítko nazvané Předcházející umístěné v levém dolním rohu obrazovky.

Náhled na vklad i instrukce si můžete vytisknout kliknutím na ikonku tiskárny vpravo nahoře v okně s náhledem nebo instrukcemi. Instrukce se navíc dají stáhnout do počítače ve formátu PDF pro pozdější použití.

Přechody mezi kroky v záhlaví