Zatížené nemovitosti

ZpětPrint


Zatížené nemovitosti jsou ty nemovitosti, které jsou věcným břemenem nějak omezeny, což znamená například, že někdo jiný než vlastník má právo nějakým způsobem s touto nemovitostí zacházet (může v ní bydlet, může využívat zahradu, může používat pozemek pro přístup ke své nemovitosti apod.).

Zatížené nemovitosti se vybírají (kromě typu "Věcné břemeno pro každého vlastníka zatížené nemovitosti neevidované v katastru", kde se nemovitosti zadávají volným textem) ze seznamu nemovitostí, který vznikl v kroku "Nemovitosti".

 

Tabulka pro zadávání zatížených nemovitostí umožňuje přidat nemovitost výběrem z rozbalovacího seznamu, ve kterém jsou všechny nemovitosti ze seznamu nemovitostí kromě těch, které jsou již do této tabulky přidány.

 

 

Po přidání nemovitosti se zpřístupní pole pro zadání zatíženého podílu (ve specifických případech nemovitost nemusí být zatížena celá). V případě, kdy se věcné břemeno vztahuje k celé nemovitosti (ve většině případů není možné věcné břemeno zřídit jinak, než k celé nemovitosti), uveďte podíl 1/1.

 

Zadání podílu zatížené nemovitosti

 

Po zadání nemovitosti vypadá tabulka například takto:

 

 

Ikonka  ve sloupečku "Zatížená nemovitost" slouží k tomu, abyste mohli změnit nemovitost i jinak, než tím, že řádek vymažete a nahradíte novým. Po kliknutí na ikonu se na řádku opět objeví rozbalovací seznam se seznamem nemovitostí a můžete vybrat jinou.

Ikonka, která je bezprostředně za podílem (Kalkulačka), Vám může pomoci při výpočtu složitějších podílů.

 

K čemu použít ikonky ve sloupečku "Akce"