Typ věcného břemene

ZpětPrint


Formulář věcného břemene umožňuje vybrat ze čtyř typů věcného břemene:

·            Věcné břemeno pro konkrétní osobu - oprávněné osoby přicházejí v úvahu například v situaci, kdy chceme konkrétní osobě poskytnout právo užívat nemovitost, aniž by byla jejím vlastníkem.

·            Věcné břemeno pro každého vlastníka oprávněné nemovitosti - oprávněná nemovitost se využije v situaci, kdy například každý vlastník oprávněné nemovitosti má mít právo užívat část jiné nemovitosti (například pozemku) jako přístupovou cestu k dané oprávněné nemovitosti.

          

Následující dva typy jsou podobné typu "Věcné břemeno pro každého vlastníka oprávněné nemovitosti", jenom je použita nemovitost, která není evidována v katastru nemovitostí.

·            Věcné břemeno pro každého vlastníka oprávněné nemovitosti neevidované v katastru - na místě oprávněné nemovitosti je nutné zadat nemovitost volným popisem. Oprávněné nemovitosti se nevybírají ze seznamu nemovitostí, který vznikl v kroku "Nemovitosti".

·            Věcné břemeno pro každého vlastníka zatížené nemovitosti neevidované v katastru - na místě zatížené nemovitosti je nutné zadat nemovitost volným popisem. Zatížené nemovitosti se nevybírají ze seznamu nemovitostí, který vznikl v kroku "Nemovitosti".