Změna práva

O úroveň výš ZpětPrint


Návrhem na vklad je možné některá práva, která jsou vedena v katastru nemovitostí, změnit. Jde o změny parametrů typu "doba trvání" práva a podobně, nelze takto změnit například nemovitosti, ke kterým se právo vztahuje. Ke specifikaci práv, která chcete změnit, slouží tento krok.

V kroku "Změna práva" definujete popis měněného práva a nemovitosti, kterých se měněné právo týká. Nemovitosti se vybírají ze seznamu zadaného v kroku „Nemovitosti".

 

Popis měněného práva

Měněné právo musíte identifikovat jak číslem řízení, kterým bylo právo do evidence katastru vloženo nebo zapsáno, tak i slovním popisem, ze kterého je patrné, o jakou změnu se jedná.

V případě, kdy zadáváte změnu věcného břemene, máte k dispozici ještě označovací pole "Do návrhu zahrnout i společné části, pokud je zatíženou nemovitostí jednotka". Pole slouží k tomu, abyste mohli ovlivnit vložení společných částí jednotky (pokud jsou mezi nemovitostmi, ke kterým je právo měněno) do návrhu pro změnu věcného břemene. Odškrtnutím políčka zajistíte, že společné části jednotky v návrhu nebudou, necháte-li políčko zaškrtnuté, bude se změna týkat jak samotné jednotky, tak i jejích společných částí.

Zadání nemovitostí

Pokud až v tomto kroku zjistíte, že Vám chybí v seznamu nemovitostí nějaká nemovitost, vraťte se na krok Nemovitosti", přidejte chybějící položku a přejděte zpět na tento krok.