Výmaz práva

O úroveň výš ZpětPrint


Návrhem na vklad je možné některá práva, která jsou vedena v katastru nemovitostí, vymazat. Ke specifikaci práv, která chcete vymazat, slouží tento krok.

V kroku "Výmaz práva" definujete popis vymazávaného práva a nemovitosti, kterých se vymazávané právo týká. Nemovitosti se vybírají ze seznamu zadaného v kroku „Nemovitosti".

 

Popis vymazávaného práva

Vymazávané právo můžete identifikovat buď číslem řízení, kterým bylo právo do evidence katastru vloženo nebo zapsáno, případně slovním popisem, ze kterého je patrné, o jaké právo se jedná. Samozřejmě můžete použít kombinaci obou.

V případě, kdy zadáváte výmaz věcného břemene, máte k dispozici ještě označovací pole "Do návrhu zahrnout i společné části, pokud je zatíženou nemovitostí jednotka". Pole slouží k tomu, abyste mohli ovlivnit vložení společných částí jednotky (pokud jsou mezi nemovitostmi, ke kterým právo zaniká) do návrhu pro výmaz věcného břemene. Odškrtnutím políčka zajistíte, že společné části jednotky v návrhu nebudou, necháte-li políčko zaškrtnuté, bude se výmaz týkat jak samotné jednotky, tak i jejích společných částí.

Zadání nemovitostí

Pokud až v tomto kroku zjistíte, že Vám chybí v seznamu nemovitostí nějaká nemovitost, vraťte se na krok Nemovitosti", přidejte chybějící položku a přejděte zpět na tento krok.