Věcné břemeno

O úroveň výš ZpětPrint


Věcné břemeno je věcné právo, které omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět, něco konat nebo něčeho se zdržet. Když si význam této věty přeložíme do několika příkladů, může jít o povinnost vlastníka nechat užívat nemovitost někomu jinému (rodiče darují dům dětem a chtějí v domě nadále bydlet) - věcné břemeno je vztaženo ke konkrétní osobě, nebo o povinnost vlastníka jednoho pozemku umožnit vlastníkům druhého pozemku využívat část prvního pozemku pro přístup k druhému pozemku - věcné břemeno je vztaženo k nemovitostem.

Pro věcné břemeno definujete oprávněné osoby nebo nemovitosti, které z věcného břemene mají prospěch, a zatížené nemovitosti, pro které má být věcné břemeno zřízeno. Nemovitosti a účastníci se vybírají ze seznamů zadaných v krocích „Nemovitosti" a „Účastníci“, případně se nemovitosti mohou pro vybrané typy věcného břemene zadat volným textem.

 

Popis věcného břemene

V sekci "Popis věcného břemene" vybíráte Typ věcného břemene a zadáváte základní údaje popisující věcné břemeno. Pro vlastní popis věcného břemene je určeno povinné pole "Popis věcného břemene". Sem co nejpřesněji popište obsah věcného břemene. Pokud Vám nebude stačit velikost pole, můžete si ji upravit tak, že myší chytíte (stiskněte levé tlačítko na myši a držíte) pravý dolní roh (jsou tam šikmé čárky) a protáhnete pole na rozměr, který potřebujete (toto funguje pouze u prohlížečů Firefox a Google Chrome).

Pole "Rozsah dle geom. plánu č." a "Doba trvání" jsou nepovinná, první pole se používá převážně pro typ věcného břemene "Věcné břemeno pro každého vlastníka oprávněné nemovitosti", kdy je např. v geometrickém plánu vyznačeno, které části zatížené nemovitosti se věcné břemeno konkrétně týká.

Právo s přednostním pořadím

V případě, že pro nově vznikající právo bylo v minulosti vyhrazeno přednostní pořadí, uveďte do políčka "Číslo řízení" číslo řízení, pod kterým byla zapsána poznámka o přednostním pořadí.

 

Označovací pole "Do návrhu zahrnout i společné části, pokud je zatíženou nemovitostí jednotka" slouží k tomu, abyste mohli ovlivnit vložení společných částí jednotky (pokud jsou mezi zatíženými nemovitostmi) do návrhu pro vložení, změnu nebo výmaz věcného břemene. Odškrtnutím políčka zajistíte, že společné části jednotky v návrhu nebudou, necháte-li políčko zaškrtnuté, bude se věcné břemeno týkat jak samotné jednotky, tak i jejích společných částí.

 

Zadání oprávněných osob - pro typ "Věcné břemeno pro konkrétní osobu"

Zadání oprávněných nemovitostí - pro ostatní typy věcného břemene

Zadání zatížených nemovitostí

Pokud až v tomto kroku zjistíte, že Vám chybí v seznamu nemovitostí nebo účastníků nějaký subjekt nebo nemovitost, vraťte se na krok Nemovitosti" nebo „Účastníci“, přidejte chybějící položku a přejděte zpět na tento krok.