Podzástavní právo

O úroveň výš ZpětPrint


Podzástavní právo vznikne zastavením pohledávky zajištěné zástavním právem, jestliže zástavou je nemovitost.

Při zadávání podzástavního práva se postupuje stejně jako při zadávání zástavního práva. Vše, co je uvedeno pro zástavní právo, platí i pro podzástavní právo.