Vlastnické právo

O úroveň výš ZpětPrint


Tento krok slouží ke specifikaci vlastnických vztahů mezi vybranými nemovitostmi a vybranými účastníky. V tomto kroku definujete nabyvatele nemovitostí a jimi nabývané podíly.

 

Přiřazení nemovitostí novým vlastníkům (nabyvatelům)

 

Pokud na některou nemovitost nebo účastníka zapomenete a zjistíte to až v tomto kroku, můžete se vrátit na předchozí kroky a chybějící položku doplnit. Pak přejděte opět na tento krok a doplňte chybějící vlastnické vztahy.

 

Netýká-li se návrh na vklad vlastnického práva, označte na stránce nahoře pole "V návrhu nebude pracováno s vlastnickým právem".

Aplikace hlídá, zda při přiřazování podílů na jedné nemovitosti nedošlo v jejich součtu k překročení jedničky, což by znamenalo, že se snažíte přidělit víc než celou nemovitost. V tom případě jste informováni zprávou a musíte podíly upravit tak, aby v součtu byly maximálně rovny jedné.