Společné části věci

ZpětPrint


Společné části věci se vztahují k jednotce a tvoří je pozemky, které jsou zapsány na stejném listu vlastnictví, na kterém je zapsána nemovitost (samostatná stavba, nebo pozemek/pozemky, nebo právo stavby), ke které je jednotka vymezena.

 

Pokud jsou jednotky vymezeny ke stejné nemovitosti, budou mít i stejný seznam společných částí.

 

Na následujícím obrázku je uveden příklad seznamu společných částí pro jednu jednotku:

 

 

Ve sloupci "Podíl na společných částech" je uvedena hodnota podílu na společných částech, kterou má u sebe zaznamenána jednotka. Tento podíl pochází buď z evidence katastru, pokud jde o již existující jednotku, nebo jej v případě dosud nezapsané jednotky musíte zadat při přidávání jednotky.

Pokud potřebujete seznam společných částí upravit - týká se buď vymezování dosud nezapsaných jednotek, nebo oprav chyb v evidenci katastru - můžete využít ikonku , která slouží k vymazání pozemku ze seznamu, nebo využijte rozbalovací seznam v sloupci "Pozemek" pro přidání dalšího pozemku. Do seznamu můžete přidávat pozemky, které už máte k dispozici v seznamu nemovitostí (krok Nemovitosti), nebo se kterými jste už jako se společnými částmi pracovali a ze seznamu společných částí je vymazali.

 

V úplném scénáři a ve scénáři "Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek" je povoleno seznam společných částí upravovat, v ostatních scénářích to možné není.