Věřitelé

ZpětPrint


Zástavním věřitelem je subjekt, který má u dlužníka pohledávku (dluh) a v jehož prospěch je pak zřízeno zástavní právo.

Zástavní věřitelé se vybírají ze seznamu účastníků, který vznikl v kroku "Účastníci". Věřiteli nemohou být subjekty typu "Státní organizace nebo organizační složka státu" nebo "Investiční společnost", proto se subjekty těchto typů ve výběrovém seznamu "Přidat zástavního věřitele" neobjeví. V těchto případech je nutné vybrat odpovídající položku "Česká republika" (pro státní organizaci nebo organizační složku státu), nebo příslušný podílový fond (pro investiční společnost).

 

Tabulka pro zadávání věřitelů umožňuje přidat věřitele výběrem z rozbalovacího seznamu, ve kterém jsou všichni účastníci ze seznamu účastníků kromě těch, kteří jsou již do této tabulky přidáni. Na následujících obrázcích je uveden příklad tabulky pro zástavní věřitele.

 

 

Po přidání věřitele se zpřístupní pole pro zadání podílu konkrétního věřitele na všech pohledávkách uvedených v tabulce pohledávek. Pokud mají věřitelé různý podíl na jednotlivých pohledávkách, je nutné založit více zástavních práv - pro každou pohledávku, kde se podíl liší, jedno právo.

Součet podílů jednotlivých věřitelů na pohledávkách nesmí být větší než 1. Aplikace toto pravidlo hlídá a nedovolí pokračovat, je-li porušeno.

 

Zadání podílu věřitele na pohledávkách - podíly u věřitelů není možno zadávat hromadně.

 

Po zadání věřitele vypadá tabulka například takto:

 

 

Ikonka  ve sloupečku "Zástavní věřitel" slouží k tomu, abyste mohli změnit věřitele i jinak, než tím, že řádek vymažete a nahradíte novým. Po kliknutí na ikonu se na řádku opět objeví rozbalovací seznam se seznamem účastníků a můžete vybrat jiný subjekt.

 

K čemu použít ikonky ve sloupečku "Akce"