Zadání podílu

ZpětPrint


Pro zadávání podílu jsou k dispozici dvě políčka oddělená lomítkem, které připomíná, že podíl je zadáván a evidován ve tvaru zlomku. Do prvního pole zleva napište hodnotu čitatele podílu a do druhého pole napište hodnotu jmenovatele podílu. Takže 1/2 bude zapsána následovně:

 

 

Zadání podílu je povinné.

Pokud potřebujete zadat do podílu celou nemovitost nebo subjekt, vyplňte do políček hodnotu 1/1.

 

Pro zadávání stejných podílů pro více řádků najednou slouží tlačítka a pole uvedená pod tabulkou (pokud se podíly týkají subjektů, má tlačítko vpravo text Přiřadit k označeným subjektům):

 

          

 

Spolu s označovacími políčky, která se nacházejí vždy v prvním sloupci, slouží prvky pod tabulkou k hromadnému zadávání podílů. Níže je uveden postup, který platí pro případ, kdy jsou v tabulce nemovitosti. Pokud jsou v tabulce subjekty, postup je prakticky shodný, jenom jsou přizpůsobeny názvy tlačítek a sloupců v tabulce.

Postup při hromadném přiřazování je následující:

1.         Označení nemovitostí, kterých se má hromadné přiřazení podílu týkat - označit jednotlivé nemovitosti můžete buď ručně klikáním na označovací pole (pro označení všech nemovitostí můžete využít pole v záhlaví tabulky), nebo máte možnost využít tlačítko Označit pouze nevyplněné podíly, které označí ty nemovitosti, které mají prázdné podíly. Pokud byly předtím označeny nemovitosti s vyplněným podílem, použitím tohoto tlačítka se u nich označení zruší.

2.         Vyplnění pole "Podíl" - do pole "Podíl" pod tabulkou vyplňte hodnotu podílu, kterou chcete hromadně přidělit všem označeným nemovitostem.

3.         Přiřazení podílu nemovitostem - stisknutí tlačítka Přiřadit k označeným nemovitostem.