Kalkulačka

ZpětPrint


Pro snazší práci při zadávání podílu na nemovitostech je k dispozici kalkulačka, kterou vyvoláte stisknutím ikonky . Poblíž odpovídajícího podílu se objeví následující okénko s připravenými třemi zlomky.

 

 

Kalkulačka umožňuje volit mezi násobením (x) a sčítáním (+). Příslušnou operaci si vyberte z rozbalovacího seznamu.

První dva zlomky jsou uvedeny v závorce, což naznačuje pořadí vyčíslování jednotlivých operací. Předcházíme takto nedorozumění při různých kombinacích operací sčítání a násobení.

 

Příklad: 

·            vlastníte polovinu jednotky (1/2)

·            převádíte třetinu svého podílu (1/3)

·            zároveň máte podíl na pozemku, na kterém stojí budova, ve které se jednotka nachází, ve velikosti 2344/8765.

Pro výpočet převáděného podílu na pozemku pak vyplňte do jednotlivých zlomků hodnoty 1/2, 1/3 a 2344/8765. Na pořadí zlomků nezáleží.

Po stisku rovnítka pak dostanete výsledný podíl, který se automaticky přenese i do odpovídajícího podílu.

 

 

 

Pokud nevyplníte některý ze zlomků, automaticky se do zlomku vyplňuje hodnota 1/1 pro násobení, případně 0 pro sčítání.

Chcete-li kalkulačku opustit, aniž by se změnila nebo doplnila hodnota do podílu, klikněte kamkoliv mimo kalkulačku.